Về Skype

Phần mềm Skype có thể được sử dụng trên trình duyệt Google Chrome, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8, Internet Explorer 10, Firefox và phiên bản 6.10.60.104 của Skype

engoo skype guide

Để tải phần mềm Skype: người học chỉ cần nhắp vào "Get Skype for Windows desktop" ("Tải phần mềm Skype")


Đường dẫn để tải phần mềm Skype
engoo skype guide

Người học tìm file cài đặt phần mềm Skype đã được tải xuống máy tính và nhắp chuột hai lần vào đó. Sau đó, người học làm theo các bước hướng dẫn.

engoo skype guide

Nhắp vào "I agree" ("Tôi đồng ý") và làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình để kết thúc quá trình cài đặt.

engoo skype guide

Sau khi người học hoàn tất quá trình cài đặt, người học có thể tạo tài khoản Skype hoặc đăng nhập vào tài khoản Skype có sẵn.

engoo create skype account guide

Chọn "Sign in with a different account" ("Đăng nhập với một tài khoản khác".

engoo create skype account guide

Chọn "Create an account" ("Tạo một tài khoản")

engoo create skype account guide

Trang đăng ký tài khoản Skype sẽ hiện lên.

Điền thông tin vào trang đăng ký này.

engoo create skype account guide

Sau khi người học điền đầy đủ thông tin, người học chọn "I agree - Continue" ("Tôi đồng ý - Tiếp tục")

engoo create skype account guide

Hoàn tất đăng ký

Đăng nhập vào tài khoản Skype mà người học vừa đăng ký.

Hãy chắc chắn rằng microphone và loa hoạt động tốt trước khi buổi học bắt đầu.

Dùng "Echo / Sound Test Service" ("Kiểm tra âm thanh") để kiểm tra chất lượng âm thanh cho phần mềm Skype.

engoo create skype account guide

Trong mục "Contacts list" ("Danh bạ)", nhắp chuột vào "Echo / Sound Test Service" ("Kiểm tra âm thanh"), sau đó nhắp chuột vào nút "Call" ("Gọi").

engoo create skype account guide

Người học có thể gọi ba lần để xác định microphone và tai nghe của người học không gặp trục trặc nào.

engoo create skype account guide

Nếu thông tin chất lượng cuộc gọi hiển thị màu đỏ, người học vui lòng kiểm tra kết nối Internet bằng cách nhắp chuột vào nút "Call Quality Information" ("Thông tin về chất lượng cuộc gọi").

Sau đó, người học chọn "Connection" ("Kết nối").

Cuối cùng, người học chọn "Test Now" ("Kiểm tra ngay").

Giáo viên sẽ đăng nhập vài phút trước khi buổi học chính thức bắt đầu.

Người học vui lòng làm theo những bước sau:

Fig_manual_01

Người học nên chấp nhận yêu cầu kết bạn từ giáo viên bằng cách nhắp vào nút "Accept" ("Chấp nhận") khi nhận được yêu cầu kết bạn.

※ Nếu như người học không thêm giáo viên vào danh bạ 
của người học,
người học sẽ không thể thấy giáo viên và không thể gửi tin nhắn cho giáo viên.

Vì vậy, người học vui lòng thêm giáo viên vào danh bạ trước khi bắt đầu học.

engoo create skype account guide

Người học vui lòng thêm giáo viên vào danh bạ để tài khoản giáo viên được hiển thị trong giao diện Skype.

engoo create skype account guide

Giáo viên sẽ gọi cho người học khi buổi học bất đầu.

Nhắp vào nút "Answer" ("Trả lời") trên Skype để bắt đầu học tiếng Anh trực tuyến cùng giáo viên.

Khi giáo viên gọi đến, người học nhấn vào nút "Receive this call with video" ("Nhận cuộc gọi với video".

engoo create skype account guide

Buổi học bắt đầu ngay khi người học trả lời cuộc gọi Skype từ giáo viên.

Mỗi buổi học tiếng Anh trực tuyến kéo dài 25 phút.

※ Nếu như cuộc gọi video kết nối thành công, một màn hình nhỏ sẽ hiện lên ở phía người học.

Hướng dẫn sử dụng Skype

engoo create skype account guide
 1. Thông tin liên lạc

  Người học có thể ẩn hoặc hiện danh

 2. Tin nhắn

  Người học có thể ẩn hoặc hiện tin nhắn.

 3. Video

  Người học có thể bật hoặc tắt video.

 4. Microphone

  Người học có thể bật hoặc tắt microphone.

 5. Gửi file

  Người học có thể gửi các file cho giáo viên.

 6. Kết thúc cuộc gọi

  Người học nhắp vào nút này để kết thúc cuộc gọi.

 7. Thông tin chất lượng cuộc gọi

  Chuyển qua chế độ toàn màn hình hoặc thoát khỏi chế độ toàn màn hình.

 8. Toàn màn hình

  Chuyển qua chế độ toàn màn hình hoặc thoát khỏi chế độ toàn màn hình.

※ Nếu như chất lượng Internet không ổn định, người học có thể tắt camera để nâng cao chất lượng âm thanh.