Engoo

THANG ĐO TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

Tìm tài liệu Engoo phù hợp dựa trên mục
đích học tập và trình độ tiếng Anh của bạn

Magnifying GlassXác định trình độ theo các mức điểm tiêu biểu

Trình độ
Mục tiêu học tập/ Bạn có thể học
được gì tại trình độ này
TOEICIELTS
Vỡ lòng
trình độ1Thành thạo bảng chữ cái~110 
Sơ cấp
trình độ2Tương tác hỏi đáp đơn giản~165 
trình độ3Ăn uống và mua sắm~2154.0
trình độ4Đàm thoại thường ngày đơn giản~3354.5
Trung cấp
trình độ5Du lịch nước ngoài~5305.0~5.5
trình độ6Đàm thoại thường ngày trôi chảy~6556.0
trình độ7Xem chương trình TV và phim không cần
phụ đề ở một mức độ nhất định
~7756.5
trình độ8Sử dụng tiếng Anh tại nơi làm việc~8507.0
Cao cấp
trình độ9Nắm vững hệ thống từ vựng
phong phú và thành ngữ
~9357.5
trình độ10Tương đương trình độ tiếng
Anh của người bản xứ
~9908.0~9.0
Engoo
Engoo

Thang đo trình độ Engoo Vietnam, được giám sát bởi PearsonPLC, được xác định dựa trên GSE* (Global Scale of English) – hệ thống tiêu chuẩn quốc tế nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh của người học.

* The Global Scale of English (GSE) dựa trên nền tảng sự hợp tác của hàng nghìn giáo sư tiếng Anh trên hơn 50 quốc gia, cho phép bạn đánh giá tiến độ học tập một cách chính xác. GSE còn có thể chuyển đổi tương đương sang hệ thống điểm của những bài kiểm tra khác như: CEFR, TOEFL, IELTS, v.v (Xem để biết thêm chi tiết)

trình độ1Entry   Bed Time Story     
trình độ2 Beginner        
trình độ3  Pronunciation       
trình độ4      Business   
trình độ5    TravelIntermediate  Beginners Daily News 
trình độ6   Speaking Test   IELTS  
trình độ7         Daily News
trình độ8          
trình độ9World LiteratureAdvanced        
trình độ10          
Levels Chart
Levels ChartLevels Chart