TOEFL iBT Speaking

TOEFL iBT Kỹ năng nói cơ bản

1 khóa học được thiết kế để đạt được những kỹ năng cơ bản trong các chủ đề thường gặp trong những bài thi kỹ năng nói mới nhất của TOEFL. Học viên sẽ học được cách diễn đạt và chuẩn bị cho bài thi thực sự thông qua các bài tập đa dạng. Tài liệu này bao gồm các hoạt động như nghe hay trình bày quan điểm - cơ hội để học viên cải thiện kỹ năng thảo luận.

Tên tài liệu: Làm thế nào để làm chủ các kỹ năng cho bài thi nói nâng cao TOEFL/ Tác giả: Arthur H.Milch, Denise McCormack, Jasmine C. Swaney, E2K/ Nhà xuất bản: Darakwon Ltd

Hướng dẫn thi TOEFL

Chỉ có những giáo viên có gắn nhãn TOEFL mới có thể được đặt lịch học với tài liệu này. Đặt một buổi học (Sau khi đăng nhập)

Bạn có thể xem tài liệu bằng cách bấm vào nút [Tài liệu] trên trang [Đặt buổi học] hoặc trang [Lịch sử buổi học] sau khi đặt lớp học.

Hãy chú ý rằng tài liệu không thể được tải về hay in ra. Theo yêu cầu của nhà xuất bản, bản xem trước được dùng cho bài một và bài hai bị khóa.

Personal Experience

Unit 1
Unit 2
Unit 3
Person (Part 2)
Unit 4
Event (Part 1)
Unit 5
Event (Part 2)
Unit 6
Place (Part 1)
Unit 7
Place (Part 2)
Unit 8
Object (Part 1)
Unit 9
Object (Part 2)

Personal Preference

Unit 10
Personal Preference
Unit 11
Education (Part 1)
Unit 12
Education (Part 2)
Unit 13
Life (Part 1)
Unit 14
Life (Part 2)
Unit 15
School (Part 1)
Unit 16
School (Part 2)
Unit 17
Multimedia (Part 1)
Unit 18
Multimedia (Part 2)

Reading & Conversation

Unit 19
Reading & Conversation
Unit 20
School Facilities (Part 1)
Unit 21
School Facilities (Part 2)
Unit 22
School Facilities (Part 3)
Unit 23
Cafeterias & Computer Labs (Part 1)
Unit 24
Cafeterias & Computer Labs (Part 2)
Unit 25
Cafeterias & Computer Labs (Part 3)
Unit 26
School Events & Policies (Part 1)
Unit 27
School Events & Policies (Part 2)
Unit 28
School Events & Policies (Part 3)
Unit 29
School Systems (Part 1)
Unit 30
School Systems (Part 2)
Unit 31
School Systems (Part 3)

Reading & Lecture

Unit 32
Reading & Lecture
Unit 33
Psychology I (Part 1)
Unit 34
Psychology I (Part 2)
Unit 35
Psychology I (Part 3)
Unit 36
Psychology I (Part 4)
Unit 37
Psychology I (Part 5)
Unit 38
Psychology I (Part 6)
Unit 39
Psychology II & Economics (Part 1)
Unit 40
Psychology II & Economics (Part 2)
Unit 41
Psychology II & Economics (Part 3)
Unit 42
Psychology II & Economics (Part 4)
Unit 43
Psychology II & Economics (Part 5)
Unit 44
Psychology II & Economics (Part 6)
Unit 45
Architecture & Arts (Part 1)
Unit 46
Architecture & Arts (Part 2)
Unit 47
Architecture & Arts (Part 3)
Unit 48
Architecture & Arts (Part 4)
Unit 49
Architecture & Arts (Part 5)
Unit 50
Architecture & Arts (Part 6)
Unit 51
Biology (Part 1)
Unit 52
Biology (Part 2)
Unit 53
Biology (Part 3)
Unit 54
Biology (Part 4)
Unit 55
Biology (Part 5)
Unit 56
Biology (Part 6)

Conversation

Unit 57
Conversation
Unit 58
Personal Matters (Part 1)
Unit 59
Personal Matters (Part 2)
Unit 60
Personal Matters (Part 3)
Unit 61
School Events & Policies (Part 1)
Unit 62
School Events & Policies (Part 2)
Unit 63
School Events & Policies (Part 3)
Unit 64
School Classes (Part 1)
Unit 65
School Classes (Part 2)
Unit 66
School Classes (Part 3)
Unit 67
Others (Part 1)
Unit 68
Others (Part 2)
Unit 69
Others (Part 3)

Lecture

Unit 70
Lecture
Unit 71
Economics (Part 1)
Unit 72
Economics (Part 2)
Unit 73
Economics (Part 3)
Unit 74
Biology (Part 1)
Unit 75
Biology (Part 2)
Unit 76
Biology (Part 3)
Unit 77
Psychology (Part 1)
Unit 78
Psychology (Part 2)
Unit 79
Psychology (Part 3)
Unit 80
Others (Part 1)
Unit 81
Others (Part 2)
Unit 82
Others (Part 3)

Actual Test

Unit 83
Actual Test 01 (Part 1)
Unit 84
Actual Test 01 (Part 2)
Unit 85
Actual Test 02 (Part 1)
Unit 86
Actual Test 02 (Part 2)