Tài liệu xếp theo nhiều cấp độ

engoo beginner topic

Chúng tôi sẽ hỗ trợ người học ở những buổi học tiếng Anh đầu tiên! Chúng tôi có nhiều chủ đề để người học làm quen với việc nói tiếng Anh.

Tài liệu

Đàm thoại hàng ngày (sơ cấp)

Đàm thoại cho người mới bắt đầu học
Những tài liệu hướng dẫn đàm thoại cho người mới bắt đầu học.
Level
3
Lesson 02
Level
4
Lesson 03
Level
4
Lesson 04
Level
4
Lesson 07
Level
4
Lesson 08
Level
3
Lesson 09
Level
4
Lesson 10
Level
4
Lesson 12
Level
4
Lesson 13
Level
5
Lesson 14
Level
5
Lesson 15
Level
5
Lesson 16
Level
5
Lesson 18
Level
5
Lesson 19
Level
5
Lesson 20
Level
5
Lesson 21
Level
4
Lesson 22
Level
5
Lesson 23
Level
5
Lesson 24
Level
5
Lesson 25
Level
5
Lesson 26
Level
5
Lesson 27
Level
5
Lesson 28
Level
4
Lesson 29
Level
4
Lesson 30
Level
4
Lesson 31
Level
4
Lesson 32
Level
5
Lesson 33
Level
5
Lesson 34
Level
5
Lesson 35
Level
4
Lesson 36
Level
4
Lesson 37
Level
4
Lesson 38
Level
5
Lesson 39
Level
5
Lesson 40
Level
5
Lesson 41
Level
5
Lesson 42
Level
5
Lesson 44
Level
5
Lesson 45
Level
5
Lesson 46
Level
5
Lesson 47
Level
5
Lesson 48
Level
5
Lesson 49
Level
5
Lesson 51
Level
4
Lesson 54
Level
5
Lesson 57
Level
4
Lesson 58
Level
4
Lesson 59
Level
5
Lesson 61
Level
5
Lesson 62
Level
5
Lesson 63
Level
5
Lesson 64
Level
5
Lesson 65
Level
5
Lesson 66
Level
5
Lesson 67
Level
5
Lesson 68
Level
5
Lesson 69
Level
5
Lesson 70
Level
5
Lesson 71
Level
5
Lesson 72
Level
6
Lesson 73
Level
5
Lesson 74
Level
5
Lesson 76
Level
5
Lesson 77
Level
5
Lesson 78
Level
4
Lesson 79
Level
5
Lesson 80
Level
5
Lesson 81
Level
5
Lesson 82
Level
5
Lesson 83
Level
5
Lesson 84
Level
5
Lesson 85
Level
5
Lesson 86
Level
5
Lesson 88
Level
4
Lesson 89
Level
5
Lesson 90
Level
5
Lesson 92
Level
5
Lesson 93
Level
5
Lesson 94
Level
5
Lesson 95
Level
5
Lesson 96
Level
5
Lesson 97
Level
5
Lesson 98
Level
5
Lesson 99
Level
5
Lesson 100

Miêu tả tranh bằng tiếng Anh

Miêu tả tranh
Hãy giải thích trong tranh có gì bằng tiếng Anh.
Level
4
Lesson 01
Level
4
Lesson 02
Level
4
Lesson 03
Level
4
Lesson 05
Level
4
Lesson 06
Level
4
Lesson 07
Level
4
Lesson 08
Level
4
Lesson 10
Level
4
Lesson 11
Level
4
Lesson 12
Level
4
Lesson 13
Level
4
Lesson 14
Level
4
Lesson 15
Level
4
Lesson 17
Level
4
Lesson 18
Level
4
Lesson 19
Level
4
Lesson 20
Level
4
Lesson 21
Level
4
Lesson 22
Level
4
Lesson 23
Level
4
Lesson 24
Level
4
Lesson 25
Level
4
Lesson 27
Level
4
Lesson 28
Level
4
Lesson 29
Level
4
Lesson 30
Level
4
Lesson 31
Level
4
Lesson 33
Level
4
Lesson 34
Level
4
Lesson 35
Level
4
Lesson 36
Level
4
Lesson 37
Level
4
Lesson 38
Level
4
Lesson 39
Level
5
Lesson 40
Level
5
Lesson 41
Level
5
Lesson 42
Level
5
Lesson 43
Level
5
Lesson 44
Level
5
Lesson 46
Level
5
Lesson 47
Level
5
Lesson 48
Level
5
Lesson 49

Đố vui

Quiz
Học tiếng Anh thật thú vị! Những câu hỏi đố vui này sẽ giúp bạn kiểm tra trình độ của mình cũng như mở rộng vốn từ mỗi ngày.
Quiz 01
Quiz 02
Quiz 03
Quiz 04
Quiz 05
Quiz 06
Quiz 07
Quiz 08
Quiz 11
Quiz 12
Quiz 19