Tài liệu xếp theo nhiều cấp độ

engoo beginner topic

Chúng tôi sẽ hỗ trợ người học ở những buổi học tiếng Anh đầu tiên! Chúng tôi có nhiều chủ đề để người học làm quen với việc nói tiếng Anh.

Tài liệu

Đàm thoại hàng ngày (sơ cấp)

Đàm thoại cho người mới bắt đầu học
Những tài liệu hướng dẫn đàm thoại cho người mới bắt đầu học.
Bài 02
Bài 04
Bài 07
Bài 09
Bài 12
Bài 26
Bài 46
Bài 48
Bài 78
Bài 79
Bài 80
Bài 81
Bài 82
Bài 83
Bài 84
Bài 86
Bài 87
Bài 94
Bài 96
Bài 97
Bài 98
Bài 99
Bài 100

Đàm thoại thường nhật (dành cho trình độ Sơ cấp) Tài liệu để ôn tập

Daily Conversation (Beginner)
Materials for Review

Kiểm tra kiến thức. Làm bài kiểm tra mỗi khi học xong 10 bài Đàm thoại thường nhật.

Miêu tả tranh bằng tiếng Anh

Miêu tả tranh
Hãy giải thích trong tranh có gì bằng tiếng Anh.

Đố vui

Quiz
Học tiếng Anh thật thú vị! Những câu hỏi đố vui này sẽ giúp bạn kiểm tra trình độ của mình cũng như mở rộng vốn từ mỗi ngày.
Quiz 01
Quiz 02
Quiz 03
Quiz 04
Quiz 05
Quiz 06
Quiz 07
Quiz 08
Quiz 11
Quiz 12
Quiz 19