Tài liệu tùy theo nhu cầu học

tokoeol business topic

Ngày nay, nhiều công ty sử dụng tiếng Anh như cách thức giao tiếp chung.

Vậy thì làm sao để thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh tốt hơn?

Tài liệu mở

Tiếng Anh kinh doanh cơ bản

Business Basic

Tài liệu cơ bản cho tiếng Anh kinh doanh
Lesson 02
Lesson 05
Lesson 06
Lesson 07
Lesson 08
Lesson 09
Lesson 10
Lesson 11