Tài liệu tùy theo nhu cầu học

toktoeol ielts topic

The International English Language Testing System (IELTS) (tạm dịch là: Hệ thống kiểm tra trình độ Anh ngữ quốc tế) là kì thi kiểm tra trình độ Anh ngữ phổ biến nhất thế giới dành cho người có nhu cầu học tập và nhập cư toàn cầu, với hơn 2 triệu bài thi mỗi năm. Đây là kì thi nổi tiếng trên thế giới và được chấp nhận ở hơn 9 000 tổ chức trên khắp thế giới, trong đó có các trường học, Đại học, công ty, tổ chức về nhập cư và những tổ chức nghề nghiệp. Phần thi nói của IELTS là cách hiệu quả và tự nhiên nhất để kiểm tra khả năng đàm thoại tiếng Anh của bạn và chúng tôi cũng đã chuẩn bị những tài liệu hữu ích cho bạn.

Là một phần của các cải tiến liên tục cho tài liệu bài học của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các tài liệu "Nói về IELTS" vào ngày 25 tháng 10. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào có thể gây ra.

Tài liệu mở

Trong Phần 3

Part 3
Trong phần 3, bạn thảo luận chuyên sâu về một chủ đề được đặt ra trong phần 2.