Tài liệu xếp theo nhiều cấp độ

engoo intermediate topic

Nhiều bài học đàm thoại và tài liệu phong phú nhằm trang bị kĩ năng thực hành tiếng Anh.

Tài liệu

Đàm thoại hàng ngày (trình độ trung cấp)

Thảo luận cho người ở trình độ trung cấp
Phù hợp cho học viên trình độ trung cấp
Lesson 02
Lesson 04
Lesson 06
Lesson 09
Lesson 11
Lesson 13
Lesson 16
Lesson 20
Lesson 21
Lesson 22
Lesson 23
Lesson 24
Lesson 25
Lesson 32
Lesson 40
Lesson 41
Lesson 45
Lesson 48
Lesson 53
Lesson 54
Lesson 55
Lesson 56
Lesson 58
Lesson 59
Lesson 60
Lesson 62
Lesson 63
Lesson 64
Lesson 66
Lesson 68
Lesson 70

Đàm thoại thường nhật (dành cho trình độ Trung cấp) Tài liệu để ôn tập

Daily Conversation (Intermediate)
Materials for Review

Kiểm tra kiến thức. Làm bài kiểm tra mỗi khi học xong 10 bài Đàm thoại thường nhật.

Nhiều cách để diễn đạt con số trong tiếng Anh.

Những con số
Hãy cùng học những cách khác nhau để diễn đạt con số trong tiếng Anh.
Lesson 05
Lesson 06
Lesson 07
Lesson 08
Lesson 09
Lesson 11
Lesson 12
Lesson 13

Toán học

Mathematics
Thành ngữ thường được dùng theo thói quen, giúp cho việc đối thoại bằng tiếng Anh của người học thêm hiệu quả.

Những từ dễ gây nhầm lẫn

Confusing Words
Người học sẽ biết cách dùng chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn

Động ngữ

Phrasal Verbs
Học cách dùng động ngữ (ví dụ như: động từ và trạng từ, cụm giới từ, từ mang nghĩa khác biệt)

Thành ngữ

Idioms
Thành ngữ thường được dùng theo thói quen, giúp cho việc đối thoại bằng tiếng Anh của người học thêm hiệu quả.

Thảo luận

Discussions
Học cách thảo luận những chủ đề khác nhau bằng tiếng Anh. Cố gắng tóm tắt nội dung và trao đổi ý kiến với giáo viên.
Lesson 01
Lesson 02
Lesson 03
Lesson 06
Lesson 11
Lesson 13
Lesson 14
Lesson 15
Lesson 18
Lesson 19
Lesson 21
Lesson 23
Lesson 24
Lesson 25
Lesson 26
Lesson 30
Lesson 32
Lesson 33
Lesson 34
Lesson 35
Lesson 36
Lesson 38
Lesson 39
Lesson 41
Lesson 42
Lesson 43
Lesson 44

Miêu trả tranh ảnh

Describing Pictures
Hãy thử miêu tả hình ảnh và tranh vẽ bằng tiếng Anh.

Đố vui

Quiz
Học tiếng Anh thật thú vị! Những câu hỏi đố vui này sẽ giúp bạn kiểm tra trình độ của mình cũng như mở rộng vốn từ mỗi ngày.
Quiz 01
Quiz 02
Quiz 03
Quiz 04
Quiz 05
Quiz 06
Quiz 07
Quiz 08
Quiz 11
Quiz 12
Quiz 19

Học tiếng Anh để đàm thoại

Đọc tin tức từ nhiều nguồn và thảo luận bằng tiếng Anh với giáo viên.

Hấp dẫn và thiết thực  Tin tức cập nhật

All news in Taiwan
Voice of America is a famous international broadcasting station in the United States. It is recommended for intermediate learners who want to begin reading news because it is relatively easy to understand.
English Taiwan Daily News. Available in Chinese version!
Is one of the United State biggest issued news.It has a lot of pictures.

Hấp dẫn và thiết thực  Hấp dẫn và thiết thực

Do you like food? Do you like cooking? On this webstie, you will see a lot of pictures of dishes and learn recipes together with your teacher.
Do you feel interested in Interior Design? Then it's a must for you to visit this site.
This site are for those simply love fashion.
Want to learn more about the current trends and future technological developments? Visit this site for the latest in Digital Technology.
Enhance life and work skills for a better life, while learning from really interesting news with this website.