Tài liệu tùy theo nhu cầu học

engoo interest topic

Trẻ em cũng có thể học tiếng Anh tại nhà với Engoo Vietnam (phụ huynh có thể quan sát các em khi học).

Tài liệu

Tài liệu học cho trẻ em
Tài liệu gốc

Trẻ em
Dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh và trẻ em

Tài liệu dành cho trẻ em

Trẻ em có thể lựa chọn những hình thức học dưới đây và giáo viên sẽ hỗ trợ học sinh trong suốt buổi học. 

engoo interest topic
Have fun with English words!
(Vui cùng tiếng Anh)

Giáo viên dạy bằng hình ảnh để diễn tả tiếng Anh một cách thú vị.

engoo interest topic
Picture the word
(Miêu tả từ bằng tranh)

Học tiếng Anh cùng giáo viên qua hình ảnh

engoo interest topic
Sing English songs
(Hát những bài hát tiếng Anh)

Hát những bài hát bằng tiếng Anh cùng với giáo viên