materials kids

TRẺ EM

Trẻ em cũng có thể học tiếng Anh tại nhà với Engoo Vietnam (phụ huynh có thể quan sát các em khi học).

Tài liệu học cho trẻ em

Dành cho người mới bắt đầu học tiếng Anh và trẻ em

Level
1
Lesson 01
Alphabet (A-I)
Level
1
Lesson 02
Alphabet (J-Q)
Level
1
Lesson 03
Alphabet (R-Z)
Level
1
Lesson 04
Numbers
Level
1
Lesson 05
Animals and Their Sounds
Level
1
Lesson 06
Pets
Level
1
Lesson 07
Farm Animals
Level
1
Lesson 08
Wild Animals [1]
Level
1
Lesson 09
Wild Animals [2]
Level
1
Lesson 10
Insects
Level
1
Lesson 11
Colors
Level
1
Lesson 12
Body Parts
Level
1
Lesson 13
Faces
Level
1
Lesson 14
Clothes (1)
Level
1
Lesson 15
Clothes (2)
Level
1
Lesson 16
Shapes
Level
1
Lesson 17
Adjectives
Level
1
Lesson 18
Food: Fruit
Level
1
Lesson 19
Food: Sweets
Level
1
Lesson 20
Food: Fast Food
Level
1
Lesson 21
Food: Vegetables
Level
1
Lesson 22
Food: Berries
Level
1
Lesson 23
Home: Bedroom and Kitchen
Level
1
Lesson 24
Home: Living Room and Bathroom
Level
1
Lesson 25
Toys
Level
1
Lesson 26
Kitchenware [1]
Level
1
Lesson 27
Kitchenware [2]
Level
1
Lesson 28
Cooking
Level
1
Lesson 29
Technology
Level
1
Lesson 30
School
Level
1
Lesson 31
Playground
Level
1
Lesson 32
Family
Level
1
Lesson 33
Friends
Level
1
Lesson 34
Seasons
Level
1
Lesson 35
Calendar
Level
1
Lesson 36
Time
Level
1
Lesson 37
My Day
Level
1
Lesson 38
Leisure Time
Level
1
Lesson 39
Sports
Level
1
Lesson 40
Actions
Level
1
Lesson 41
Emotions
Level
1
Lesson 42
Christmas
Level
1
Lesson 43
Easter
Level
1
Lesson 44
Thanksgiving
Level
1
Lesson 45
Halloween
Level
1
Lesson 46
Happy Birthday!
Level
1
Lesson 47
Countries and Nationalities

Tài liệu dành cho trẻ em

Trẻ em có thể lựa chọn những hình thức học dưới đây và giáo viên sẽ hỗ trợ học sinh trong suốt buổi học.

kid icon reading
Vui cùng tiếng Anh

Giáo viên dạy bằng hình ảnh để diễn tả tiếng Anh một cách thú vị.

kid icon picture
Miêu tả từ bằng tranh

Học tiếng Anh cùng giáo viên qua hình ảnh

kid icon sing
Hát những bài hát tiếng Anh

Hát những bài hát bằng tiếng Anh cùng với giáo viên