Kiểm tra trình độ

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ

Bạn mới học với Engoo lần đầu tiên và không biết tài liệu nào phù hợp với bạn nhất? Bạn đã học với Engoo vài lần và muốn biết trình độ của mình? Vậy thì Bài kiểm tra trình độ sẽ là giải pháp cho bạn.

Bài kiểm tra trình độ cho người mới học

Bài kiểm tra trình độ cho người mới học là những bài kiểm tra được thiết kế để giúp người học có thể xác định được trình độ tiếng Anh của mình và lưa chọn bộ tài liệu phù hợp với trình độ của người học nhất. Bộ đề kiểm tra này được dùng để đánh giá trình độ từ bậc 1 đến bậc 6 và được khuyến khích sử dụng cho người mới học và những học viên ở trình độ sơ-trung cấp.

Test 01
Basic Level Test 01
Test 02
Basic Level Test 02

Bài kiểm tra trình độ cho những người ở trình độ Trung cấp và Cao cấp

Bài kiểm tra trình độ cho những người ở trình độ Trung cấp và Cao cấp là những bài kiểm tra được thiết kế để giúp người học xác định được trình độ và lựa chọn tài liệu phù hợp với trình độ của mình. Những bài kiểm tra này được dùng để đánh giá trình độ tiếng Anh của học viên từ bậc 4 đến bậc 8 và được khuyến khích sử dụng cho những học viên ở trình độ Trung cấp hoặc Cao cấp.

Test 01
Level Test 01 (Intermediate and Advance)
Test 02
Level Test 02 (Intermediate and Advance)