tài liệu về văn học

VĂN HỌC THẾ GIỚI

Bạn có thích đọc truyện không? Có rất nhiều tiểu thuyết được viết bằng tiếng Anh. Engoo giới thiệu đến các bạn một số tác phẩm tiêu biểu để các bạn có thể thoả sức đọc và nâng cao khả năng tiếng Anh. Không chỉ giúp phát triển từ vựng, những tiểu thuyết được viết bằng tiếng Anh này còn giúp bạn hiểu sâu hơn cách kết hợp từ ngữ trong tiếng Anh và trang bị kiến thức tổng hợp cho bạn. Bạn có thể chọn bất kỳ cuốn sách nào bạn thích và cùng khám phá thế giới diệu kỳ cùng Engoo!

Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ sở thần tiên

Alice ở xứ sở thần tiên là một tiểu thuyết dành cho trẻ em nổi tiếng được viết bởi tác giả người Anh Lewis Carroll. Hãy cảm nhận nghệ thuật sử dụng ngôn từ của Carroll khi lạc vào xứ sở diệu kì.

Level
8
Lesson 00
Introduction to Alice’s Adventures in Wonderland
Level
9
Lesson 01
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter I (part I)
Level
9
Lesson 02
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter I (part II)
Level
9
Lesson 03
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter I (part III)
Level
9
Lesson 04
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter I (part IV)
Level
9
Lesson 05
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter I (part V)
Level
9
Lesson 06
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter I (part VI)
Level
9
Lesson 07
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter I (part VII)
Level
9
Lesson 08
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter I (part VIII)
Level
9
Lesson 09
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter II (part I)
Level
9
Lesson 10
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter II (part II)
Level
9
Lesson 11
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter II (part III)
Level
9
Lesson 12
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter II (part IV)
Level
9
Lesson 13
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter II (part V)
Level
9
Lesson 14
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter II (part VI)
Level
9
Lesson 15
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter II (part VII)
Level
9
Lesson 16
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter III (part I)
Level
9
Lesson 17
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter III (part II)
Level
9
Lesson 18
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter III (part III)
Level
9
Lesson 19
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter III (part IV)
Level
9
Lesson 20
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter III (part V)
Level
9
Lesson 21
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter III (part VI)
Level
9
Lesson 22
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter III (part VII)
Level
9
Lesson 23
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IV (part I)
Level
9
Lesson 24
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IV (part II)
Level
9
Lesson 25
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IV (part III)
Level
9
Lesson 26
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IV (part IV)
Level
9
Lesson 27
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IV (part V)
Level
9
Lesson 28
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IV (part VI)
Level
9
Lesson 29
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IV (part VII)
Level
9
Lesson 30
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IV (part VIII)
Level
9
Lesson 31
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IV (part IX)
Level
9
Lesson 32
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter V (part I)
Level
9
Lesson 33
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter V (part II)
Level
9
Lesson 34
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter V (part III)
Level
9
Lesson 35
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter V (part IV)
Level
9
Lesson 36
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter V (part V)
Level
9
Lesson 37
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter V (part VI)
Level
9
Lesson 38
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter V (part VII)
Level
9
Lesson 39
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter V (part VIII)
Level
9
Lesson 40
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter V (part IX)
Level
9
Lesson 41
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VI (part I)
Level
9
Lesson 42
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VI (part II)
Level
9
Lesson 43
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VI (part III)
Level
9
Lesson 44
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VI (part IV)
Level
9
Lesson 45
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VI (part V)
Level
9
Lesson 46
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VI (part VI)
Level
9
Lesson 47
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VI (part VII)
Level
9
Lesson 48
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VI (part VIII)
Level
9
Lesson 49
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VI (part IX)
Level
9
Lesson 50
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VI (part X)
Level
9
Lesson 51
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VII (part I)
Level
9
Lesson 52
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VII (part II)
Level
9
Lesson 53
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VII (part III)
Level
9
Lesson 54
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VII (part IV)
Level
9
Lesson 55
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VII (part V)
Level
9
Lesson 56
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VII (part VI)
Level
9
Lesson 57
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VII (part VII)
Level
9
Lesson 58
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VII (part VIII)
Level
9
Lesson 59
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VII (part IX)
Level
9
Lesson 60
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VII (part X)
Level
9
Lesson 61
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VIII (part I)
Level
9
Lesson 62
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VIII (part II)
Level
9
Lesson 63
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VIII (part III)
Level
9
Lesson 64
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VIII (part IV)
Level
9
Lesson 65
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VIII (part V)
Level
9
Lesson 66
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VIII (part VI)
Level
9
Lesson 67
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VIII (part VII)
Level
9
Lesson 68
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VIII (part VIII)
Level
9
Lesson 69
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VIII (part IX)
Level
9
Lesson 70
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter VIII (part X)
Level
9
Lesson 71
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IX (part I)
Level
9
Lesson 72
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IX (part II)
Level
9
Lesson 73
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IX (part III)
Level
9
Lesson 74
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IX (part IV)
Level
9
Lesson 75
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IX (part V)
Level
9
Lesson 76
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IX (part VI)
Level
9
Lesson 77
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IX (part VII)
Level
9
Lesson 78
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IX (part VIII)
Level
9
Lesson 79
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IX (part IX)
Level
9
Lesson 80
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter IX (part X)
Level
9
Lesson 81
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter X (part I)
Level
9
Lesson 82
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter X (part II)
Level
9
Lesson 83
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter X (part III)
Level
9
Lesson 84
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter X (part IV)
Level
9
Lesson 85
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter X (part V)
Level
9
Lesson 86
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter X (part VI)
Level
9
Lesson 87
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter X (part VII)
Level
9
Lesson 88
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter X (part VIII)
Level
9
Lesson 89
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter X (part IX)
Level
9
Lesson 90
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XI (part I)
Level
9
Lesson 91
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XI (part II)
Level
9
Lesson 92
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XI (part III)
Level
9
Lesson 93
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XI (part IV)
Level
9
Lesson 94
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XI (part V)
Level
9
Lesson 95
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XI (part VI)
Level
9
Lesson 96
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XI (part VII)
Level
9
Lesson 97
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XI (part VIII)
Level
9
Lesson 98
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XII (part I)
Level
9
Lesson 99
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XII (part II)
Level
9
Lesson 100
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XII (part III)
Level
9
Lesson 101
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XII (part IV)
Level
9
Lesson 102
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XII (part V)
Level
9
Lesson 103
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XII (part VI)
Level
9
Lesson 104
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XII (part VII)
Level
9
Lesson 105
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XII (part VIII)
Level
9
Lesson 106
Alice’s Adventures in Wonderland, Chapter XII (part IX)

Hoàng Tử Hạnh Phúc

Hoàng Tử Hạnh Phúc là một truyện ngắn nổi tiếng được viết bởi Oscar Wilde. Câu chuyện hấp dẫn kể về một vị hoàng tử cùng chú chim nhạn khám phá giá trị của tình yêu, lòng vị tha và đức hi sinh.

Level
9
Lesson 00
Introduction to Oscar Wilde’s “The Happy Prince”
Level
9
Lesson 01
The Happy Prince (part I)
Level
9
Lesson 02
The Happy Prince (part II)
Level
9
Lesson 03
The Happy Prince (part III)
Level
9
Lesson 04
The Happy Prince (part IV)
Level
9
Lesson 05
The Happy Prince (part V)
Level
9
Lesson 06
The Happy Prince (part VI)
Level
9
Lesson 07
The Happy Prince (part VII)
Level
9
Lesson 08
The Happy Prince (part VIII)
Level
9
Lesson 09
The Happy Prince (part IX)
Level
9
Lesson 10
The Happy Prince (part X)

Bài hát mừng Giáng sinh

Bài hát mừng Giáng sinh là câu chuyện tuyệt vời giúp bạn cảm nhận được không khí lễ hội mùa đông và tiếp thêm năng lượng cho cả một năm tiếp theo. Câu chuyện nói về sự hoàn thiện cá nhân, lòng tốt và niềm hạnh phúc, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Level
9
Lesson 00
Introduction to “A Christmas Carol”
Level
10
Lesson 01
A Christmas Carol Chapter 1 | Marley’s Ghost (Part 1)
Level
10
Lesson 02
A Christmas Carol Chapter 1 | Marley’s Ghost (Part 2)
Level
10
Lesson 03
A Christmas Carol Chapter 1 | Marley’s Ghost (Part 3)
Level
10
Lesson 04
A Christmas Carol Chapter 1 | Marley’s Ghost (Part 4)
Level
10
Lesson 05
A Christmas Carol Chapter 1 | Marley’s Ghost (Part 5)
Level
10
Lesson 06
A Christmas Carol Chapter 1 | Marley’s Ghost (Part 6)
Level
10
Lesson 07
A Christmas Carol Chapter 1 | Marley’s Ghost (Part 7)
Level
10
Lesson 08
A Christmas Carol Chapter 1 | Marley’s Ghost (Part 8)
Level
10
Lesson 09
A Christmas Carol Chapter 2 | The First of the Three Spirits (Part 1)
Level
10
Lesson 10
A Christmas Carol Chapter 2 | The First of the Three Spirits (Part 2)
Level
10
Lesson 11
A Christmas Carol Chapter 2 | The First of the Three Spirits (Part 3)
Level
10
Lesson 12
A Christmas Carol Chapter 2 | The First of the Three Spirits (Part 4)
Level
10
Lesson 13
A Christmas Carol Chapter 3 | The Second of the Three Spirits (Part 1)
Level
10
Lesson 14
A Christmas Carol Chapter 3 | The Second of the Three Spirits (Part 2)
Level
10
Lesson 15
A Christmas Carol Chapter 3 | The Second of the Three Spirits (Part 3)
Level
10
Lesson 16
A Christmas Carol Chapter 3 | The Second of the Three Spirits (Part 4)
Level
10
Lesson 17
A Christmas Carol Chapter 3 | The Second of the Three Spirits (Part 5)
Level
10
Lesson 18
A Christmas Carol Chapter 3 | The Second of the Three Spirits (Part 6)
Level
10
Lesson 19
A Christmas Carol Chapter 4 | The Last of the Spirits (Part 1)
Level
10
Lesson 20
A Christmas Carol Chapter 4 | The Last of the Spirits (Part 2)
Level
10
Lesson 21
A Christmas Carol Chapter 4 | The Last of the Spirits (Part 3)
Level
10
Lesson 22
A Christmas Carol Chapter 4 | The Last of the Spirits (Part 4)
Level
10
Lesson 23
A Christmas Carol Chapter 4 | The Last of the Spirits (Part 5)
Level
10
Lesson 24
A Christmas Carol Chapter 4 | The Last of the Spirits (Part 6)
Level
10
Lesson 25
A Christmas Carol Chapter 4 | The Last of the Spirits (Part 7)

Romeo và Juliet

Romeo và Juliet (một trong những vở kịch nổi tiếng nhất của Shakespeare) là một chuyện tình buồn của hai người trẻ tuổi mà sự ra đi của họ đã kết thúc mối thù giữa hai dòng họ. Hãy cùng thưởng thức phiên bản giản lược dưới hình thức kể chuyện của tác phẩm này.

Level
8
Lesson 00
Introduction to “Romeo and Juliet”
Level
9
Lesson 01
Romeo and Juliet (Part 1)
Level
9
Lesson 02
Romeo and Juliet (Part 2)
Level
9
Lesson 03
Romeo and Juliet (Part 3)
Level
9
Lesson 04
Romeo and Juliet (Part 4)
Level
9
Lesson 05
Romeo and Juliet (Part 5)
Level
9
Lesson 06
Romeo and Juliet (Part 6)
Level
9
Lesson 07
Romeo and Juliet (Part 7)
Level
9
Lesson 08
Romeo and Juliet (Part 8)
Level
9
Lesson 09
Romeo and Juliet (Part 9)
Level
9
Lesson 10
Romeo and Juliet (Part 10)
Level
9
Lesson 11
Romeo and Juliet (Part 11)
Level
9
Lesson 12
Romeo and Juliet (Part 12)
Level
9
Lesson 13
Romeo and Juliet (Part 13)
Level
9
Lesson 14
Romeo and Juliet (Part 14)