Tài liệu tùy theo nhu cầu học

toktoeol pronunciation topic

Người học muốn thực hành phát âm tiếng Anh?

Hãy để giáo viên giúp người học luyện tập phát âm.

Tài liệu mở

Basic Pronunciation

Basic Pronunciation
You will first observe the pronunciation presented in the BBC learning English videos. Then you will pronounce each word with your teacher. Have fun learning the basics of English pronunciation!

Thực hành phát âm trong tiếng Anh

Tongue Twister (bài tập uốn lưỡi luyện phát âm)
Tài liệu thực hành uốn lưỡi trong tiếng Anh để có giọng nói như người bản xứ

Mother Goose

Mother Goose
Tìm hiểu cách phát âm như một người bản xứ với vần điệu nổi tiếng “Mother Goose”