Tài liệu tùy theo nhu cầu học

toktoeol pronunciation topic

Người học muốn thực hành phát âm tiếng Anh?

Hãy để giáo viên giúp người học luyện tập phát âm.

Tài liệu mở

Basic Pronunciation

Basic Pronunciation
Những bài học này được thiết kế nhằm nâng cao khả năng phát âm của bạn. Bộ giáo trình gồm nhiều mẹo và bài tập (bao gồm cả những bài tập "toungue twisters" vui nhộn!). Những ví dụ về cách phát âm sẽ giúp cho học viên rèn luyện tốt hơn.
Level
4
Lesson 01
Level
4
Lesson 02
Level
4
Lesson 03
Level
4
Lesson 04
Level
4
Lesson 05
Level
4
Lesson 06
Level
4
Lesson 07
Level
4
Lesson 08
Level
4
Lesson 09
Level
4
Lesson 11
Level
4
Lesson 12
Level
4
Lesson 13
Level
4
Lesson 14
Level
4
Lesson 17
Level
4
Lesson 18