Tài liệu tùy theo nhu cầu học

engoo travel topic

Tài liệu tiếng Anh đàm thoại ở sân bay, khách sạn...

Tài liệu này dành cho những người hay đi du lịch hoặc thường xuyên đi công tác.

Tài liệu mở

Chủ đề thảo luận

Người học có thể thảo luận bất kì chủ đề nào với giáo viên

Du lịch khắp thế giới!

Du lịch khắp thế giới!
Người học có muốn tìm hiểu thêm về các quốc gia khác?
Hãy nói cho giáo viên của bạn!
「Chúng tôi muốn "cùng du lịch khắp thế giới!"」

Tìm hiểu về 
những quốc gia khác

Know Each Other's Country

Người học muốn tìm hiểu về những quốc gia nói tiếng Anh khác? 
Hãy nói cho giáo viên của bạn!
Nếu người học muốn tìm hiểu về những quốc gia nói tiếng Anh khác, hãy nói cho giáo viên biết.
「Chúng tôi muốn "tìm hiểu về các quốc gia khác!"」