Gói phù hợp với nhu cầu của bạn

GÓI TIÊU CHUẨN lựa chọn tốt nhất cho những người muốn bắt đầu học từ con số không. Bạn có thể tận hưởng các bài học cùng với hơn 6000 giảng viên

8 LỚP HỌCMỘT THÁNG25 phút x 8 LỚP HỌC
VNĐ1,020,000/tháng
1 lớp VNĐ 127,500
Bắt đầu
12 LỚP HỌCMỘT THÁNG25 phút x 12 LỚP HỌC
VNĐ1,360,000/tháng
1 lớp VNĐ 113,333
Bắt đầu
24 LỚP HỌCMỘT THÁNG25 phút x 24 LỚP HỌC
VNĐ2,250,000/tháng
1 lớp VNĐ 93,750
Bắt đầu

GÓI BẢN XỨ Đây là lựa chọn tốt nhất dành cho những học sinh muốn đạt đến trình độ tiếng Anh nâng cao. Bạn có thể học với tất cả các giáo viên, bao gồm cả các giáo viên bản xứ.

8 LỚP HỌCMỘT THÁNG25 phút x 8 LỚP HỌC
VNĐ2,000,000/tháng
1 lớp VNĐ 250,000
Bắt đầu
12 LỚP HỌCMỘT THÁNG25 phút x 12 LỚP HỌC
VNĐ2,727,000/tháng
1 lớp VNĐ 227,250
Bắt đầu
24 LỚP HỌCMỘT THÁNG25 phút x 24 LỚP HỌC
VNĐ4,522,000/tháng
1 lớp VNĐ 188,416
Bắt đầu

Phí của các lớp học sẽ được khấu trừ tự động từ thẻ tín dụng của bạn hàng tháng.

Trong trường hợp có thay đổi tỷ giá, phí mới sẽ được áp dụng từ lần thanh toán tiếp theo. Thay đổi bất kỳ sẽ được thông báo trong thời gian không dưới 15 ngày.

Mỗi tháng sẽ gồm 30 ngày tính từ ngày đăng ký. Thanh toán hàng tháng của bạn sẽ được thực hiện sau 30 ngày kể từ lần thanh toán trước.

Phí hàng tháng của bạn sẽ được trừ trong vòng 30 ngày từ lần thanh toán cuối cùng.

Không có hạn chế nào đối với việc đặt trước bài học hàng ngày.

Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ này nữa, vui lòng chắc chắn hủy đăng ký của mình bằng cách nhấp vào nút "hủy đăng ký" trên cài đặt Trang cá nhân Tài khoản. Nếu bạn hủy đăng ký trước lần thanh toán tiếp theo, bạn sẽ không bị trừ tiền tự động nữa.

Nếu bạn muốn thay đổi gói đăng ký của mình, hãy mua một gói đăng ký mới từ trang đăng ký. Bạn sẽ vẫn giữ các bài học chưa sử dụng của mình từ gói đăng ký ban đầu, đồng thời nhận được những bài học từ gói đăng ký mới. Lần thanh toán tiếp theo của bạn sẽ áp dụng đối với gói đăng ký mới và tiền sẽ được tự động khấu trừ sau 30 ngày kể từ ngày mua gói đăng ký mới.

Worldpay cho phép bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình, tuy nhiên thỉnh thoảng công ty thẻ tín dụng này có thể trừ của bạn một khoản phí để thực hiện giao dịch quốc tế. Phí này tùy thuộc vào ngân hàng của bạn.

Thanh toán có thể được thực hiện qua thẻ Visa, Master Card hay American Express.

Có thể đặt trước các bài học 15 phút trước giờ bắt đầu.

Hủy bài học phải được thực hiện 30 phút trước khi bài học đó bắt đầu.

Nếu một giáo viên không thể tiến hành bài học theo lịch trình được yêu cầu, học sinh có thể chọn lựa giữa việc nhận đặt một phiếu học bù bổ sung sao cho thuận tiện cho mình hoặc một giáo viên thay thế giáo viên ban đầu.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp (FAQ) và liên hệ đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán: học sinh sẽ được bồi hoàn 100% nếu không tham gia bất kỳ bài học nào.

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày thanh toán: học sinh sẽ được bồi hoàn 50% nếu không tham gia bài học nào.

Sau 14 ngày kể từ ngày thanh toán: Sẽ không thể bồi hoàn trừ khi có lỗi kỹ thuật từ phía Engoo.

Chính sách bồi hoàn chỉ có hiệu lực đối với tháng đăng ký đầu tiên. Bồi hoàn sẽ không được thực hiện từ lần thanh toán thứ hai trở đi. Bạn sẽ được trừ tiền tự động cho gói đăng ký hàng tháng trừ khi bạn hủy, cho dù bạn có tham gia bài học tương ứng hay là không. Bạn phải hủy đăng ký của mình trước khi gói đăng ký được gia hạn cho tháng sau (xem trang tài khoản cá nhân của bạn để biết thêm chi tiết).